Contributie

Het verenigingsjaar loopt van september tot en met augustus het jaar daarna. De contributie bedraagt vanaf 1 september 2023 € 47,00 per jaar.

Wij ontvangen graag je contributie vóór 1 september van het nieuwe seizoen, onder vermelding van ” contributie met naam en meisjes naam”

Betaling op de bankrekening: NL 72 RABO 0122219244 t.n.v. Leeuwense Vrouwenvereniging. Betalingen zoveel mogelijk per bank.

Graag bij het overmaken per bank vermelden voor welke activiteit/contributie betaald wordt!

Opzegging van het lidmaatschap, moet schriftelijk aan het Bestuur en wel vóór 1 september, er wordt geen contributie terugbetaald van het lopend seizoen.

Hebt je vragen over de betalingen dan kunt je contact opnemen met de penningmeester Thea van Gelder, mail; theavangelder1@gmail.com of tel. nr. 06-39688582

Welkom op de vernieuwde website van de LVV Beneden Leeuwen